Wprowadzenie do logiki

Edycja 2017/2018:

Sylabus i zasady zaliczania

 • WYKŁADY: wtorki, 9.45-11.15, sala A, bud. E.

   

 • KONWERSATORIA:

   

 • PRACE PISEMNE:
  Rozwiązania przesyłaj proszę we wskazanych terminach na adres ze strony „Kontakt”. Maile tytułuj i pliki nazywaj wedle następującego schematu: k1_nrzadania_imie_nazwisko.* (inaczej może się zdarzyć, że nie ocenię zadań). Format — wyłącznie .pdf.

  Zadanie 1. Wybierz jedno z poniższych trzech. Na maile z załącznikami czekam do godziny 20.00 w czwartek, 7. grudnia 2017.

  1. Warunki poprawności sylogizmów służyć mogą do (a) badania poprawności sylogizmów, (b) poszukiwania wniosków dla danych przesłanek, (c) poszukiwania brakujących przesłanek dla danego wniosku. Opracuj, bazującą na warunkach poprawności, procedurę dla (b): poszukiwania wniosków dla danych przesłanek. Przedstaw ją w formie drzewa decyzyjnego. Przykład podobnej procedury, dla zadań typu (c), znajdziesz tutaj (s. 108-110).
  2. Zbuduj formalny język symboliczny (raczej typu KRZ niż KRP), którego spójniki odpowiadałyby jakimś spójnikom z języka potocznego (innym niż te, o których mówiliśmy na zajęciach). Scharakteryzuj ten język zgodnie z logiczną koncepcją języka, podając jego reguły słownikowe, składniowe i znaczeniowe. Spróbuj podać przykłady przekładów zdań języka potocznego na język przez Ciebie stworzony.
  3. W dowolnym medium (najchętniej elektronicznym) znajdź przykłady trzech definicji, przy czym niech co najwyżej jedna z nich będzie definicją klasyczną i co najmniej jedna niech będzie niepoprawna. Sklasyfikuj je z uwagi na funkcję i budowę. W przypadku definicji niepoprawnych wskaż rodzaj popełnionego błędu. Nie zapomnij o uzasadnieniu swoich decyzji.

  Zadanie 2. Na maile z załącznikami czekam do godziny 20.00 w czwartek, 18. stycznia 2018.

  Zadanie składa się z dwóch części. Po pierwsze, sięgnij albo do „Psychologii poznawczej” Nęcki, Orzechowskiego i Szymury, albo do ?Psychologii poznawczej w trzech ostatnich dekadach XX wieku? pod redakcją Chlewińskiego. Wybierz jeden z opisanych tam eksperymentów (o którym nie mówiliśmy na zajęciach) i zrekonstruuj rozumowanie, za pomocą którego uzasadnia się płynące z tego eksperymentu wnioski. Po drugie, zaprojektuj badanie bądź eksperyment, służące testowaniu zachodzenia dowolnej interesującej Cię korelacji bądź związku przyczynowego. Zrekonstruuj rozumowanie, za pomocą którego można by uzasadniać płynące z nich wnioski. Zadbaj o to, żeby rozumowania w pierwszym i drugim przypadku różniły się od siebie czymś więcej niż tylko treścią.

   

 • UDZIAŁ W BADANIACH:
  • Agata Złotogórska-Suwińska (IP UAM), Poznawcze mechanizmy podejmowania perspektywy wzrokowej

   Od kwietnia 2017 r. do lutego 2018 r. w Instytucie Psychologii UAM (budynek AB, pok. 105) będą prowadzone badania w ramach pracy doktorskiej pt. Poznawcze mechanizmy podejmowania perspektywy wzrokowej mgr Agaty Złotogórskiej-Suwińskiej, przygotowywanej pod kierunkiem prof. UAM dra hab. Adama Putko.

   Badania są anonimowe – dane personalne uczestnika badania są znane tylko osobie przeprowadzającej badanie, która nie bierze udziału w kodowaniu wyników. Wypełnione przez uczestnika badania arkusze odpowiedzi są identyfikowane tylko na podstawie losowo przydzielonego numeru.

   Badanie trwa ok. 60 minut i polega na wzięciu udziału w dwóch zadaniach komputerowych i wypełnieniu kwestionariusza. Uwaga: ze względu na to, że jedno z zadań komputerowych wymaga prawidłowego rozróżniania barw, w badaniu nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami widzenia barwnego.

   Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniach zapisują się samodzielnie za pomocą strony internetowej, do której link podany jest poniżej. Należy zapisywać się najpóźniej jeden dzień przed datą badania, korzystając wyłącznie z podanego niżej adresu.

   Badania odbywają się w środy, czwartki i piątki. Po wybraniu wolnej daty i godziny badania należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy, a następnie zamknąć okno przeglądarki. Nie jest potrzebne wykonywanie żadnych dodatkowych działań.

   Uwaga: aby badanie mogło się odbyć, na dany termin i godzinę muszą się zapisać dwie osoby. Nie jest możliwe zapisanie się większej liczby osób. Ze względu na ograniczony czas, jakim dysponują osoby prowadzące badania, nie będzie możliwe przeprowadzenie badania, jeżeli na dany termin zapisze się tylko jedna osoba.

   Link do zapisów

   Adres email Agaty Złotogórskiej-Suwińskiej – agata.zlotogorska@amu.edu.pl. Proszę pisać na wypadek pytań.

  •  

  • Paweł Łupkowski, Dominik Kłosowski (IP UAM), Badanie WoTB

   W styczniu 2018 r. w Instytucie Psychologii UAM będą prowadzone badania w ramach pracy licencjackiej na temat immersji, przygotowywanej pod kierunkiem dr hab. Pawła Łupkowskiego.

   Badanie jest w pełni anonimowe, trwa ok. 30 minut i polega na 10 minutowej rozgrywce w World of Tanks Blitz oraz wypełnieniu kwestionariusza.

   Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu proszone są o kontakt mailowy w celu ustalenia dogodnego terminu.

   Kontakt: Dominik Kłosowski; adres email: domklo[at]st.amu.edu.pl

   

 • KOLOKWIA:
  Na przykład takie: 1, 2, 3 
 • EGZAMINY: tba
  Przykłady minionych pytań egzaminacyjnych.